Aanbeveling huisarts PaTz-groep Drachten aan collega’s: ‘Ga het doen!’

15 september 2015

Huisarts Tisna van der Gang: ‘Iedereen die zorg voor patiënten in hun laatste levensfase leuk en belangrijk vindt, moet dit gaan doen!”

Dit najaar gaan in Friesland naar verwachting vier nieuwe PaTz-groepen van start.

De afkorting PaTz staat voor Palliatieve ThuisZorg.

Van de landelijke website: ‘PaTz is proactieve, vroegtijdig geplande palliatieve zorg en bevordert zorg op de juiste plek. De kern: huisartsen en (wijk-)verpleegkundigen werken lokaal samen in een PaTz-groep en identificeren hun patiënten die palliatieve zorg nodig hebben middels een Palliatieve Zorg Register. Wensen en behoeften van de patiënt en zijn netwerk worden in kaart gebracht.”

Een PaTz-groep wordt begeleid door een inhoudelijk deskundige op het gebied van de palliatieve zorg en neemt deel aan monitoring door het EMGO/Expertise Centrum Palliatieve Zorg VUmc.

ROS Friesland coördineert in samenwerking met betrokken partijen de opzet van deze groepen; info

 

Ervaringen in de praktijk

Sinds voorjaar vorig jaar is er in Drachten al zo’n groep van huisartsen en (wijk-)verpleegkundigen actief.
Deelnemende huisartsen Tisna van der Gang en Clementine Dechesne zijn enthousiast:
‘Het kost niet veel tijd, het gaat om de kern van ons werk en je krijgt er veel voor terug. Iedereen die zorg voor patiënten in hun laatste levensfase leuk en belangrijk vindt, moet dit gaan doen!’

Ontstaan

Toen Tisna kennis maakte met de PaTz-aanpak in een nascholing van huisarts/ projectleider Bart Schweitzer, wilde ze eigenlijk meteen wel van start: ‘Ik vond het leuk, praktisch, inhoudelijk en het gaat om basale dingen, echt: doen’.

Toen ook haar collega Clementine enthousiast reageerde is contact gelegd met het IKNL (die onder meer palliatieve consulenten beschikbaar stelt) en met de collega’s in Drachten.

De Drachtster PaTz-groep bestaat inmiddels uit 7 huisartsen, 3 wijkverpleegkundigen gespecialiseerd in palliatieve zorg van 3 thuiszorgorganisaties en palliatief consulent

Dick Elzinga, tevens specialist ouderengeneeskunde uit Joure. Frits Kaufmann, voormalig huisarts in Drachten, bleek bereid de rol van voorzitter op zich te nemen.

Werkwijze

Tisna: ‘Elke deelnemer kan patiënten in een eenvoudig register op Haweb zetten; dat doe je met patiënten waarvan je niet verrast zou zijn als deze patiënt tussen nu en een jaar zou overlijden (de zogenaamde ‘surprise question’). Met een kleurcode geef je de ernst van de situatie aan.’ Naar schatting staan er gemiddeld 20-30 patiënten in het register.

We komen 6 keer per jaar 1 à 1 ½ uur bij elkaar in gezondheidscentrum De Poort en praten dan over alle aspecten die bij de zorg voor een bepaalde patiënt aan de orde kunnen komen en over de vragen die je zelf daarbij hebt. We proberen echt met elkaar proactief te anticiperen: als dit, wat dan? We willen beter voorbereid zijn.

En we denken met elkaar mee bij vragen als: ‘wat als iemand heel benauwd is; welke medicatie geef jij in bepaalde acute situaties; is verwijzing nog zinnig?’ Echt alle vragen kunnen op tafel komen. Ook als je een ervaren huisarts bent, leer je van elkaar.

We houden het allemaal heel bewust simpel en praktisch; geen blabla, geen zware administratieve verplichtingen.’

Opbrengst tot nu toe

Beide huisartsen benoemen dat het vroegtijdiger inzetten van samenhangende palliatieve zorg echt tot betere zorg leidt. Landelijk is al gebleken dat het aantal ziekenhuisopnames in de laatste fase daalt, mede door betere afstemming op de wensen van patiënten en hun mantelzorgers.

De communicatie met de palliatief verpleegkundigen verbetert zeker ook.

Tisna en Clementine ervaren het contact met hun collega’s als heel nuttig en leerzaam: ‘Het is bij ons belangrijk dat de sfeer losjes en spontaan is, niks dwingends. Je steunt elkaar en geeft en krijgt tips. In bijzondere situaties rond een patiënt vraag je de anderen gewoon of zij al eens zoiets hebben meegemaakt en hoe ze dat hebben aangepakt en beleefd. Uiteraard worden niet alle patiënten besproken; we bepalen per keer samen wie en wat we verder willen. En patiënten die niet bij een van de drie thuiszorgorganisaties bekend zijn, komen hier niet aan de orde.’

Naast alle positieve ervaringen is er uiteraard ook ruimte voor verbetering; zo is het maken van een jaarplanning voor de bijeenkomsten best een klus gebleken.

Wat ook nog wel lastig is: de deelnemende verpleegkundigen verzorgen soms de patiënt die besproken wordt niet zelf, dit wordt dan door iemand anders uit hun organisatie gedaan. Daarvoor wordt naar oplossingen gezocht.

Een nieuwe wens zou zijn te kijken of afstemming vanuit de PaTz-groep met de tweede lijn zinnig en passend is en zo ja, in welke situaties/hoe dan.

Tips voor startende collega’s

Die geeft Tisna graag:

‘Heb vooraf niet te hoge verwachtingen, de samenwerking moet zich ontwikkelen en je moet aan elkaar wennen. Het vertrouwen in elkaar moet groeien.

Daarom is het nodig dat de groep waar mogelijk vaste deelnemers heeft (maar nieuwe ‘vaste’ leden zijn natuurlijk wel welkom).

Waak er ook voor dat het simpel blijft, maak er geen groot ‘ding’ van.’

 

Meer informatie

Huisartsen die meer willen weten van de ervaringen in Drachten, kunnen Tisna bellen: 0512-522445; website.

Voor meer informatie over de nieuwe PaTz-groepen in Friesland: neem contact op met ROS Friesland, 0513-626805
E. info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

Overige weetjes/websites:

  • Toegang voor de wijkverpleegkundigen tot het register op Haweb: kan door een deelnemende huisarts geregeld door hen uit te nodigen vanaf de Haweb-site.
  • Er zijn accreditatiepunten te verkrijgen voor deelname aan de bijeenkomsten.
  • http://www.patz.nu/ met o.a. een factsheet over de bevindingen bij de evaluatie van de pilotfase.
  • https://iknl.nl/palliatieve-zorg/over-palliatieve-zorg

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht