75-plusser maakt zichzelf beschikbaar voor e-health toepassing

2 februari 2017

‘75-plussers sterkst groeiende groep internetters’
‘Vooral onder 75-plussers is de toegang tot en het gebruik van internet toegenomen. In 2016 kon 60 procent van de 75-plussers thuis het internet op, en de helft maakte er ook gebruik van. Vier jaar eerder was dat in beide gevallen nog iets meer dan 40 procent, meldt CBS.’  

Bovenstaande cursieve bericht verstuurde ‘Emerce’ onlangs naar mijn mailbox, waarop ik me heb afgevraagd wat gaat dit betekenen voor de eerstelijnszorgprofessional?

Want we weten dat Nederland verder vergrijst.

Vergrijzing: toename 65- en 80-plussers
De komende jaren neemt het aantal ouderen rap toe. Volgens de CBS Bevolkingsprognose zal het aantal 65-plussers toenemen van 2,7 miljoen in 2012 tot een hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2041. Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 4,7 miljoen.
De komende jaren zal vooral het aandeel 65-79-jarigen op de totale bevolking sterk stijgen. Vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (de dubbele vergrijzing).

En we weten ook dat daardoor de zorgvraag blijft toenemen.

Toenemende zorgvraag
Met de toename van het aantal ouderen stijgt de zorgvraag. Van de mensen van 65 jaar en ouder heeft 70 procent een chronische ziekte. Van de mensen van 75 jaar en ouder heeft de helft meer dan één chronische ziekte. Van de mensen van 75 jaar en ouder met een chronische ziekte, heeft 63 procent twee of meer chronische ziekten (multimorbiditeit) en 32 procent drie of meer.

Daardoor stijgt het zorgvolume met ongeveer 4 procent per jaar. Naar verwachting zal in 2030 38 procent van de mensen ouder dan 75 jaar meer dan drie aandoeningen hebben.
De grafiek laat zien: hoe ouder, hoe meer aandoeningen.

Bron: http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/hervorming-zorg-cijfers-vergrijzing.html

E-health als ei van Columbus
Ook weten we dat e-health al jaren als het ‘ei van Columbus’ wordt beschouwd.

Zo beschreef Chiel Bos (o.a. voormalig directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland) e-health op 7 mei 2007.

Grootste groep ‘Health’ wordt E
Hoe komen bovenstaande geschetste ontwikkelingen bij elkaar; Nu de grootste groep ‘Health’ behoevende ‘E’ wordt?

 

Ligt het veld open voor e-health toepassingen voor ouderen? En wat betekent dat dan voor de eerstelijnszorgprofessional?

Graag horen wij welke vernieuwende  e-health toepassingen u al gebruikt!
Mail ze naar: e.brameijer@rosfriesland.nl         

Ga terug naar nieuwsoverzicht