Medicatie in eigen beheer

Apothekers en VV(T)-instellingen dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de medicatietoediening aan de patiënt/cliënt. Binnen Friese VV(T)-instellingen is momenteel het thema “Medicatie in eigen beheer bij kwetsbare thuiswonende ouderen” onderwerp van onderzoek en/of stimulatie. De (thuis)zorg heeft namelijk te maken met oplopende tekorten in de zorg, en is daarom genoodzaakt te zoeken naar innovaties die efficiënter werken mogelijk maken zonder concessies te doen aan de kwaliteit van zorg.

Het concept ‘Medicatie in eigen beheer’ 
Het concept ‘Medicatie in eigen beheer’ houdt in dat thuiswonende ouderen medicatie in hun eigen beheer hebben. Dit houdt in dat de wijkverpleging niet meer langskomt om medicatie aan te reiken aan de thuiswonende ouderen, enkel wanneer strikt noodzakelijk. Dit ontlast de wijkverpleging en maakt gerichtere inzet mogelijk. Het in eigen beheer hebben van medicatie kan met diverse hulpmiddelen zoals een weekdoosje, alarm-app/herhaalservice, baxterrol, medicijndispenser, en/of met hulp van naasten. Het gebruik van deze hulpmiddelen draagt bij aan de zelfredzaamheid van de thuiswonende ouderen, waardoor zij meer eigen regie ervaren. Daarnaast zijn zij niet langer gebonden aan specifieke tijdstippen voor medicatie aanreiking. De apothekers voelen zich verantwoordelijk om hieraan bij te dragen en daar waar mogelijk te ondersteunen om zo de (thuis)zorg toegankelijk te houden.

Rol ROS Friesland

In 2023 heeft de Friese Apothekers Organisatie (FAO) ROS Friesland gevraagd om de mogelijkheden te inventariseren voor een bijdrage van Friese apothekers aan het medicatie in eigen beheerproces. ROS Friesland bracht de FAO, Stichting Apotheekhoudende Huisartsen Friesland (SAHF), en Anders Werken in de Zorg samen, een samenwerkingsverband tussen 13 VV(T)-organisaties in Friesland. Vervolgens heeft ROS Friesland de organisaties ondersteunt bij het opstellen van een plan van aanpak voor het proces rondom het project medicatie in eigen beheer. Dit omvat aanpassingen in verschillende werkzaamheden en werkprocessen tussen apothekers, SAHF en de VV(T). Een concreet voorbeeld hiervan is bij het wisselen van een baxterrol in de medicijndispenser, waarbij de apotheek bezorger deze taak op zich neemt, waardoor de wijkverpleging wordt ontlast.

In 2024 zal ROS Friesland de FAO verder ondersteunen bij de implementatie van het project medicatie in eigen beheer in Friesland. De implementatie start in twee pilot regio’s om vervolgens provinciaal te worden uitgerold.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met onze projectleider Bea.