Kinderpraktijken

De wens om te komen tot kwalitatief goede integrale zorg voor kind en ouders is de basis voor het samenwerkingsverband Kinderpraktijk. De betrokken disciplines zijn kinderfysiotherapie, kinderbekkenfysiotherapie, podo-posturaal therapie, kinderdiëtetiek, kinderpsychologie, (pre)logopedie en creatieve therapie drama. De zorgverleners verkennen of ze gezamenlijk kunnen optrekken en elkaar efficiënt kunnen versterken. Hierbij willen ze bereiken dat ouder en kind zorg op de juiste plek krijgen en de zorg bij multi-problemen zo goed mogelijk is georganiseerd. ROS Friesland geeft advies en begeleiding bij dit initiatief. Wilt u ook samenwerken in een kinderpraktijk? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.