ROS Wijkscan

ROS wijkscan als startpunt

Een goede analyse van uw werkgebied is het startpunt om effectief samen te werken aan samenhangende zorg. ROS Friesland faciliteert zorgvuldig geïntegreerde gebiedsanalyses. Analyses die u inzicht geven in de relevante data om effectief aan de slag te gaan met de veranderingen in de zorg in uw werkgebied. We maken inzichtelijk: demografische gegevens, gegevens over ziektebeelden en prognoses van zorg- en aanbodgegevens. Hiervoor bundelen we kennis en ervaring van de regio met gegevens uit landelijke, regionale en lokale bronnen. Het instrument wat wij gebruiken is de ROS-wijkscan.

Voorbeelden van onze dienstverlening zijn ROS wijkscananalyses voor huisartsengroepen en geriatrische netwerken.