Het belang van digitale vaardigheden

Innovatie op het gebied van digitale middelen is van belang om de zorg ‘slim in te regelen’ en zo te komen tot meer tijd en kwaliteit voor de patiënt. ROS Friesland doet diverse opdrachten op het gebied van digitale samenwerking en de inzet van digitale middelen. De vaardigheden van de zorgprofessional zijn cruciaal om de implementatie van digitale middelen te laten slagen! Digitale vaardigheden zijn bijvoorbeeld het gebruik van MS Office, apps en e-mail, maar ook de vaardigheden die je nodig hebt om nieuwe toepassingen in gebruik te nemen.

Zorgprofessionals moeten digitale middelen willen én kunnen gebruiken. Vanuit onderzoek heeft Vilans, als landelijke kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning, 3 voorwaarden geformuleerd om dit te bereiken. Het middel moet technisch goed werken, een vanzelfsprekend onderdeel van het zorgproces zijn en de zorgprofessional moet digitaal vaardig zijn.

Digivaardigindezorg.nl
Voor organisaties en zorgprofessionals die extra aandacht willen besteden aan hun digitale vaardigheden zijn er diverse hulpmiddelen beschikbaar. De website Home – Digivaardigindezorg geeft veel informatie voor digicoaches, coaches die op de werkvloer worden ingezet om hun collega’s wegwijs te maken. De ervaring leert dat deze coaches makkelijk te benaderen zijn. De website Digivaardigindezorg geeft ook een overzicht van leermiddelen en kennisbronnen voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden.

Aanbevolen rapporten
Voor organisaties die actief innoveren of meer aandacht willen besteden aan de digitale vaardigheden zijn diverse rapporten beschikbaar die houvast kunnen geven bij het maken van een plan van aanpak:

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met onze adviseur Maaike.