Stappenplan ACP voor de wijkverpleegkundige

26 november 2018

In 2017 heeft ROS Friesland een stappenplan ACP (advance care planning) voor de huisarts ontwikkeld. In vervolg hierop, is er nu ook een stappenplan ACP voor de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige kan de huisarts goed ondersteunen in het ACP-traject. Per stap in het ACP-traject wordt aangegeven wat de rol van de wijkverpleegkundige zou kunnen zijn. De wijkverpleegkundige kan met name een grote rol spelen bij de signalering van zaken.

Het stappenplan is in samenwerking met het Platform Wijkverpleegkundigen, de Netwerken Palliatieve zorg en huisartsen in Friesland tot stand gekomen. Wel is het belangrijk dat wijkverpleegkundigen en huisartsen lokaal in gesprek gaan met elkaar over het stappenplan en de taakverdeling.

Voor meer informatie over ACP bezoek onze site. Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de ROS – adviseurs.

Ga terug naar geen categorieoverzicht