Samenwerkingsovereenkomst ROS-netwerk en Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept

22 juni 2022

Het ROS-netwerk en het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept gaan intensiever met elkaar samenwerken. Hiervoor tekenden zij een samenwerkingsovereenkomst op 22 juni. Het doel van de samenwerking is het op grotere schaal verbinden van eerstelijnszorg en welzijn door middel van Welzijn op Recept (WOR). Op deze manier kunnen meer patiënten met psychosociale klachten passend worden geholpen.

Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals het overlijden van een partner, het verlies van werk of eenzaamheid. Via de werkwijze WOR worden patiënten, met diens instemming, door eerstelijnszorgverleners verwezen naar de welzijnscoach. Die bekijkt samen met de persoon of deelname aan een activiteit een oplossing kan bieden en begeleidt hier dan bij. Dat kan de persoon helpen en de psychosociale klachten verminderen.

Lokaal draagvlak

Om met WOR te starten is allereerst lokaal draagvlak nodig bij zorgverleners, welzijnsmedewerkers en de gemeente. Vervolgens wordt een gezamenlijke visie en plan van aanpak opgesteld. Vaak zijn eerstelijnszorgverleners onvoldoende op de hoogte van het welzijnsaanbod voor psychosociale problemen. Door de samenwerking tussen de eerstelijnszorgverleners en de welzijnsorganisatie worden zorg, welzijn en een sociale basis meer geïntegreerd.

Samenwerking op grote schaal

Het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept (LKWOR) werkte al samen met enkele ROS’en. Door de ondertekening met het landelijke ROS-netwerk, een netwerk dat veertien Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS) verbindt, komt Welzijn op Recept op grotere schaal onder de aandacht van huisartsen, POH’s, fysiotherapeuten, apothekers en andere eerstelijnszorgverleners. Jan Joost Meijs, directeur van LKWOR:

“Deze samenwerking maakt de ambitie om Welzijn op Recept in 2025 voor 80 procent van de huisartsen (en hun patiënten) in Nederland beschikbaar hebben, realistisch en haalbaar.”

De ROS’en hebben samen een landelijke dekking, zij kennen de eerstelijnszorgverleners in hun regio en zijn goed in het verbinden van mensen. Zij zetten hun expertise in om eerstelijnszorgverleners en welzijn te begeleiden bij het implementeren van WOR. Maurits Hesselmans, directeur-bestuurder ROS Reos:

“Het ROS-netwerk heeft als missie het versterken van de eerste lijn en (steeds meer) het verbeteren van gezondheid van alle inwoners. Hierin hebben we elkaar gevonden.  De samenwerking tussen het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept en het ROS-netwerk gaat dan ook zeker helpen bij het realiseren van deze missie!”

Ga terug naar nieuwsoverzicht