FFA – Fries Fonds Achterstandswijken

De bekostiging voor huisartsenzorg kent een systematiek waarbij aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld voor praktijken met inwoners woonachtig in gebieden met relatief hoge achterstandsproblematiek. Sinds 2019 zijn de opslaggebieden door de NZa nader gedifferentieerd.

Voor Friesland betekent dit dat circa 1200 postcode gebieden in aanmerking komen voor achterstandsfondsgelden, in plaats van alleen de stad Leeuwarden.

Dit gegeven heeft het Leeuwarder Fonds Achterstandswijken (LFA) genoodzaakt om haar rol en positie te heroverwegen en een transitie in te zetten richting een Fries Fonds Achterstandswijken (FFA).

  • De differentiatie en transitie naar een Fries fonds heeft geleid tot een aangepast reglement met een duidelijke aanvraagprocedure en helder criteria voor toekenning.
  • De omvang van projectgelden zijn navenant aan het aantal patiënten met achterstandsproblematiek in een wijk of gemeente (kernen); Huisartsen die praktijk overstijgende projectaanvraag indienen geven het aantal patiënten met achterstandsproblematiek in hun praktijken door.
  • Gezien de achterstandsproblematiek in Leeuwarden, wordt € 70.000 voor de stad Leeuwarden gealloceerd.
  • De tolkentelefoon is voor heel Friesland vanuit het FFA beschikbaar (loopt voor Friesland (excl. Leeuwarden) tot mei ’19 via Fonds de Gavere), voor huisartsenpraktijken die patiënten hebben met achterstandsproblematiek.
  • Cursussen en scholingen welke worden georganiseerd door het FFA (gericht zijn op achterstandsproblematiek) worden opgesteld voor (alle medewerkers van) huisartsenpraktijken in Friesland, die patiënten hebben met achterstandsproblematiek.
  • Huisartsenpraktijken met een grotere percentage achterstandspatiënten hebben voorrang bij toekenning van gelden en deelname aan bijv. scholing.
  • Uitbreiding van het fonds maakt ook uitbreiding van de commissie gewenst; Heeft u affiniteit met achterstandswijken/problematiek, ziet u kansen voor het FFA (bent u bij voorkeur praktiserend huisarts buiten Leeuwarden) en geïnteresseerd om te participeren in de commissie, dan nodig we uit dit kenbaar te maken via e.brameijer@rosfriesland.nl.

Bij deze de oproep om projecten in te dienen bij het Fries Fonds Achterstandswijken, zie de aanvraagprocedure of neem contact op via e.brameijer@rosfriesland.nl.