e-Health in de psychotherapeutenpraktijk

Na de peiling onder POH’s-GGZ en vrijgevestigde psychologen en orthopedagogen zijn nu ook de vrijgevestigde psychotherapeuten door ROS Friesland bevraagd op hun gebruik van digitale of e-Health instrumenten. Er was opnieuw een goede respons: 30% vulde de enquête in.

De resultaten presenteren we hier graag.

Een korte samenvatting
Volledige rapport