De Geriatrische Netwerken

ROS Friesland organiseert in meerdere regio’s in Friesland geriatrische netwerkbijeenkomsten waar professionals uit de ouderenzorg samenkomen. Tijdens deze tweejaarlijkse bijeenkomsten wordt kennis en ervaring uitgewisseld met als doel de zorg voor ouderen te verbeteren. Een geriatrisch netwerk is essentieel om de uitdagingen van een vergrijzende samenleving aan te gaan en hoogwaardige zorg te waarborgen voor de oudere populatie.

Naast het opdoen van nieuwe informatie en kennis, wordt er ook met elkaar gesproken over wat de deelnemers voor elkaar en hun cliënten kunnen betekenen. Best practices worden met elkaar gedeeld, namen en nummers worden uitgewisseld; kortom, alles om elkaar en de zorg verder te helpen. Ondertussen nemen steeds meer disciplines deel aan de netwerken. Daar waar het eerder vooral een bijeenkomst was voor huisartsen, wijkverpleging en sociaal domein, nemen nu ook apothekers, specialisten, ouderengeneeskunde en paramedici deel aan de netwerken. Deze multidisciplinaire insteek maakt het mogelijk om de zorg nog beter af te stemmen op de behoeften van de oudere populatie.

In de volgende regio’s organiseren wij geriatrische netwerken:

  • Heerenveen
  • Skarsterlân
  • Balk

Heb jij ook behoefte aan een geriatrisch netwerk in jouw werkgebied, neem dan contact met ons op. We kunnen dan onderzoeken of hier meer animo voor is en desgewenst een netwerk oprichten, of mogelijk kun je aansluiten bij een reeds bestaand netwerk!