Contactgroep vrijgevestigden Jeugd-GGZ

Op initiatief van ROS Friesland is een contactgroep gevormd met een achttal vrijgevestigden in de Jeugd-GGZ in Friesland, waaronder psychologen, psychotherapeuten en een orthopedagoog-generalist. De groep vormt richting gemeenten en beleidsmakers een duidelijke stem. Deelnemers van de contactgroep zijn vertegenwoordigd in de provinciale overleggen. Ze geven kritische input aan provinciale documenten en ontwikkelingen. Verder vatten ze relevante informatie samen en informeren de andere vrijgevestigden Jeugd-GGZ. ROS Friesland adviseert de contactgroep en treedt op als technisch voorzitter.