Over ons

Substitutie en domein overstijgende zorg (#Domeinverbinder)

Als ROS Friesland
Zorgen wij voor regionale verbindingen en resultaatgerichte afspraken in de regio m.b.v. inzet van expertise en projectleiderschap. Waar nodig helpen wij partijen (m.n. in de eerste lijn) om zich te professionaliseren tot een sterke partner.

 Zodat
Juiste Zorg op de Juiste Plek in iedere regio wordt vormgegeven volgens bij de triple aim doelstellingen.

Met aandacht voor
– Het oplopend tekort aan huisartsen en medewerkers thuiszorg
– Voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg
– Alle domeinen: sociaal domein, eerste lijn, tweede lijn en verpleging & verzorging

Regiobeelden en stuurinformatie (#Informatiemanager)

Als ROS Friesland
Ondersteunen wij regionale zorgpartners met regiobeelden en structuren voor stuurinformatie, om gezamenlijk doelmatig te werken.

Zodat
In de regio’s een feitelijke en openbare analyse van toekomstige knelpunten en kansen aanwezig is, waarop samenwerkingspartners afspraken en doelstellingen kunnen baseren. Met stuurinformatie worden samenwerkingsverbanden ondersteund in het inzicht krijgen in hoeverre doelstellingen worden behaald.

Met aandacht voor
– De complexiteit van de gevoeligheid van het ter beschikking stellen van data
– Het aanbod van belangrijke partners (DFZ, Vektis, Data hub Fryslan, FSP, GGD, etc) en de verbinding tussen deze partners

Uitwisselen en delen van zorginformatie – IT & eHealth (#Informatiemanager)

Als ROS Friesland
Nemen wij leiding en regie bij trajecten voor uitwisselen en delen van zorginformatie waarbij de patiënt centraal staat.

 Zodat
Er multidisciplinair wordt samengewerkt aan een infrastructuur voor gegevensuitwisseling tussen ‘patiënt en professional’ en ‘professional en professional’, over de domeinen heen.

Met aandacht voor
– Landelijke wetgeving en kaders
– Het betrekken van eindgebruikers: co-creatie met patiënt en professional
– Onafhankelijkheid > de positie van de leveranciers

Zorginhoudelijke thema’s (#Zorgorganisatie expert)

Als ROS Friesland
Zetten wij in op thema’s als preventie, positieve gezondheid, persoonsgerichte zorg en vitaliteit. Wij leveren advies op actuele zorgthema’s in de ouderenzorg, jeugdzorg, GGZ, chronische zorg, geboortezorg en palliatieve zorg. Beide doen we door actief bij te dragen aan projecten.

Zodat
Friese burgers, die soms ook patiënt of cliënt zijn, vitale burgers in vitale regio’s worden en noodzakelijke veranderingen en verbeteringen op een kwalitatief goede en efficiënte wijze tot stand komen.

Met aandacht voor
– Multidisciplinaire samenwerking over de lijnen heen
– Goede samenwerking met ketenzorg en het sociaal domein
– Zichtbaar maken en verspreiden van goede voorbeelden
– Empoweren van de burger/patiënt/cliënt