Over ons

Wie we zijn
ROS Friesland werkt samen met zorgprofessionals en organisaties aan goede en betaalbare zorg en bevorderen van gezondheid in Friesland.

De zorgvraag stijgt. Door een toename van het aantal ouderen en mensen met meerdere vaak leefstijl gerelateerde aandoeningen. Dit leidt samen met de toegenomen technologische mogelijkheden en verwachtingen van burgers tot een stijging van kosten. Dat zet de betaalbaarheid van zorg onder druk en vraagt om andere oplossingen. Samen met de zorgprofessionals werken wij aan deze oplossingen.

Wij bieden strategisch advies en begeleiding bij samenwerkings- en zorgvernieuwingsvraagstukken in de wijk, gemeente en regio. Wij zetten in op verbinding tussen de verschillende zorglijnen: bv. tussen eerstelijnszorg en ziekenhuis. En van de zorg met andere domeinen: bv. eerstelijnszorg met wijkverpleging en het sociaal domein, wonen en werk. De vraag van de burger of een bepaalde groep in een regio of met een bepaalde aandoening is het uitgangspunt. Gebruik van data vinden wij belangrijk zodat zorgverleners en organisaties in staat zijn om gefundeerde keuzes te maken en te volgen wat de uitkomsten van vernieuwing zijn.

Voor wie?
ROS Friesland biedt advies en begeleiding aan samenwerkende professionals en organisaties in de zorg. Daarbij betrekken wij o.a. inwoners en patiënten, gemeenten, zorgverzekeraar en opleidingsinstituten.

ROS Friesland heeft de maatschappelijke opdracht om zorg dichtbij inwoners te versterken. Hiervoor ontvangen wij financiering vanuit publieke middelen op basis van beleid van het Ministerie van VWS.

Waarom ROS Friesland?
Door onze jarenlange ervaring in de regio en ervaring met zorgthema’s, innovaties en ontwikkelingen kennen we het werkveld als geen ander. Goede relaties, oog voor belangen en samen innoveren zijn ingrediënten van onze werkwijze.

 

ROS Friesland Logo