Stip-cursus Suïcidepreventie voor huisartsen en praktijkondersteuners ggz

13 juli 2015

NHL biedt  samen met het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), de Stip-cursus Suïcidepreventie aan voor huisartsen en praktijkondersteuners ggz. 

De cursus wordt verzorgd door een expert op het gebied van suïcidepreventie, doorgaans een lid van de expertgroep PsyHag of psychiater, klinisch psycholoog of sociaal psychiatrisch verpleegkundige met veel ervaring in de crisishulpverlening.

Voor deze dagdeelcursus is door de NHG accreditatie aangevraagd bij de verschillende relevante registers.

Meer informatie over de cursus is te vinden op de website van het NHG:

https://www.nhg.org/scholing/stip-cursus-suicidepreventie

De cursus vindt plaats in het najaar van 2015, op dinsdag 6 oktober 2015. De cursus vindt doorgang bij 14-16 deelnemers.

Wanneer het aantal aanmeldingen de beschikbare plaatsen overstijgt, zal de cursus ook worden aangeboden op andere data.

Tijd:                                       16.00 – 20.30 uur (inloop vanaf 15.30 uur)

Locatie:                                  NHL Hogeschool

 Rengerslaan 10
 8917 DD Leeuwarden
  Tel.: 058 251 2345

Ruimte wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Kosten:                                € 140,00

Aanmelden kan tot uiterlijk 10 augustus 2015 en vindt plaats op volgorde van binnenkomst. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier cursus Suïcidepreventie) per mail te sturen aan: kenniscentrum.zwo@nhl.nl, onder vermelding van ‘Stip cursus NHG’.

Ga terug naar nieuwsoverzicht