Platform wijkverpleegkundigen opgericht door ROS Friesland en wijkverpleegkundigen Friesland

7 november 2016

ROS Friesland heeft samen met een aantal wijkverpleegkundigen in Friesland het platform Wijkverpleegkundigen Friesland opgericht. Inmiddels zijn 11 wijkverpleegkundigen van verschillende thuiszorgorganisaties aangesloten.

Positie wijkverpleegkundigen versterken
Vanuit de wijkverpleegkundigen zelf, maar ook vanuit de landelijke branche vereniging V&VN is er de behoefte om het beroep van wijkverpleegkundige te professionaliseren. Daarnaast willen ze graag dat de positie van wijkverpleegkundigen in het Friese zorgveld wordt versterkt met als doel de kwaliteit van zorg te verhogen. Het is daarom van belang dat de wijkverpleegkundigen zich verenigen en een aanspreekbare beroepsgroep zijn.

Het platform wil naast het professionaliseren van de beroepsgroep, ook de belangen van de wijkverpleegkundigen behartigen en kennis delen, bijv. door middel van een scholing. Daarnaast wordt er een link gelegd met het leernetwerk vanuit de NHL. Voor externe partijen wil het platform een inhoudelijk gesprekspartner zijn voor zorginhoudelijke onderwerpen, rol en taak wijkverpleegkundige en zorginnovatie.

Bent u wijkverpleegkundige in Friesland? Sluit u aan bij het platform
Het platform bestaat uit een vertegenwoordiging van wijkverpleegkundigen van Friese zorgorganisaties. Wijkverpleegkundigen uit Friesland kunnen zich aansluiten als lid. Het streven is om uiteindelijk een platform te zijn van en voor alle wijkverpleegkundigen in Friesland.  De vertegenwoordigers van het platform komen minimaal 4 keer per jaar bij elkaar. Ook de zorgorganisaties worden hier zoveel mogelijk bij betrokken. Het platform onderhoudt een nauwe verbinding met de branchevereniging V&VN. Momenteel schrijft het platform een jaarplan voor 2017.

Heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u zich ook aansluiten bij het platform, neemt u dan contact op met het Platform Wijkverpleegkundigen.

Ga terug naar nieuwsoverzicht