Lage vaccinatiegraad waterpokken bij zwangere asielzoekers

4 januari 2016

Advies voor verloskundigen die zwangere asielzoekers in hun praktijk hebben.

Volwassenen afkomstig uit de (sub)tropen zijn vaak niet beschermd tegen het Varicella Zoster Virus (VZV). Conform de NVMM-richtlijn Varicella 2010 moeten zwangere vrouwen die anamnestisch geen waterpokken hebben doorgemaakt op varicella-IgG worden gecontroleerd.

Dit is van belang om de juiste maatregelen te kunnen nemen indien er zich in een opvanglocatie voor asielzoekers toch onverhoopt waterpokken voordoen.

Hieronder leest u wat de redenen hiervoor zijn.

Varicella
In Nederland heeft meer dan 95% van de 12-jarigen waterpokken doorgemaakt, en heeft als gevolg daarvan beschermende antistoffen. Ook in andere landen met een gematigd klimaat – waaronder Turkije en Syrië – is de seroprevalentie bij jongvolwassenen meer dan 90%.

Afrika
Daarentegen is in landen met een (sub)tropisch klimaat (zoals Eritrea) de prevalentie van VZV op 12-jarige leeftijd niet meer dan 50% Dit betekent dat volwassenen afkomstig uit de (sub)tropen, vaak niet beschermd zijn tegen het VZV.

Complicaties
Zwangere vrouwen en ernstig immuun gecompromitteerde personen hebben een verhoogd risico op complicaties van varicella, met name varicellapneumonie. Ook kan VZV-infectie tijdens de zwangerschap leiden tot het congenitaal varicellasyndroom (CVS). Daarom werd er voorheen bij een waterpokkenuitbraak in een asielzoekerscentrum soms contactonderzoek gedaan, gevolgd door het toedienen van VZIG aan onbeschermde zwangeren en immuun gecompromitteerden (zie ook artikel IB).

Reguliere opvang
In de COL, POL en noodopvanglocaties voor asielzoekers, worden -idealiter- ernstig immuun gecompromitteerde en zwangere asielzoekers gestimuleerd om zich zo snel mogelijk te melden bij de het gezondheidscentrum asielzoekers (GCA). De GCA is verantwoordelijk voor de reguliere zorg voor ernstig immuun gecompromitteerde asielzoekers en verwijst zwangere vrouwen volgens de ketenafspraken tussen GCA en KNOV naar de eerstelijns verloskundige.

De GCA kan zo een actueel overzicht van alle immuun gecompromitteerde en seronegatieve zwangere asielzoekers bijhouden die op de betreffende locatie verblijven.

Adviezen voor de verloskundigen:
–       Zwangere vrouwen die anamnestisch geen waterpokken hebben doorgemaakt op varicella-IgG gecontroleerd te worden. ( conform de NVMM-richtlijn Varicella 2010)

–       In het geval zich waterpokken voordoet kan de GCA op advies van de GGD overwegen om deze mensen met spoed over te laten plaatsen naar een andere opvanglocatie en/of VZIG toe te dienen (tot 96 uur na blootstelling).

Crisis-noodopvang
In gemeentelijke crisisnoodopvanglocaties waar asielzoekers hooguit enkele dagen verblijven, nog niet geregistreerd zijn en geen medisch dossier hebben, wordt alleen acute medische zorg verleend door de huisarts. Als zich waterpokken voordoet in een gemeentelijke crisisnoodopvanglocatie dienen zieken en zwangeren indien mogelijk apart ondergebracht te worden.

Ga terug naar nieuwsoverzicht