Kan ik als POH-GGZ ook een POH voor jeugd worden?

18 januari 2016

Je hoort er steeds meer over en er zijn al een aantal pilots in Friesland. Taken zijn dan vooral om jeugd te zien in de eigen huisartsenpraktijk, en daarnaast om contacten te onderhouden met bv. een gebiedsteam of de jeugdgezondheidszorg. Maar wat is een POH-GGZ voor jeugd eigenlijk? Moet je daarvoor bijscholen? En niet onbelangrijk: wie gaat daarvoor betalen? De zorgverzekeraar of de gemeente? Of misschien wel beide?

In Friesland denken een aantal huisartsen, gemeenteambtenaren en medewerkers van De Friesland daarover na, met ondersteuning van ROS Friesland. Doelstelling is om te komen tot een nascholingsprogramma en om, vanuit de werkgroep jeugd van het programma Sociaal Medische 1e lijn een aantal bekostigingsmodellen te ontwikkelen. Ambitieus, maar de inzet is er. Alle geledingen zien het grote belang van een goede ondersteuning van de huisarts op het gebied van psychische problemen van kinderen en jeugdigen en van een verbindende schakel tussen huisartsen en gemeenten.

Terug naar de POH-GGZ en hun mogelijke uitbreiding van taken. Van groot belang is nu om een goede inventarisatie te hebben van de situatie onder de reeds werkzame POH’s-GGZ. Wie is er nu al toegerust om jeugd te zien, wie heeft er affiniteit met de doelgroep jeugd, wat voor bijscholing is nodig, wonen de patiënten van hun huisartsen in meerdere gemeenten, is er überhaupt wel spreekuurplek in hun praktijken enz. Deze week heeft ROS Friesland namens de drie geledingen een vragenlijst uit laten gaan onder POH’s-GGZ. We hopen op een fantastische respons.

Voor meer informatie Jenneke Netjes (E j.netjes@rosfriesland.nl, T 06-53508081) en Erwin Brameijer (E e.brameijer@rosfriesland.nl, T 06-21862169).

Ga terug naar nieuwsoverzicht