Hoe staat het ervoor met een POH-GGZ voor jeugd?

27 juni 2016

De gesprekken tussen gemeenten en De Friesland Zorgverzekeraar als financiers en vervolgens met de Friese Huisartsenvereniging, vorderen gestaag.
Er wordt gewerkt aan een model dat lokale keuzevrijheid en de mogelijkheid van maatwerk biedt, maar wel binnen duidelijke provinciale kaders. De contouren zijn inmiddels zichtbaar en worden deze zomer nader ingevuld.

Voor gemeenten is van belang dat er een goede verbinding komt tussen huisartsen en gebiedsteams en dat er goede expertise in de huisartsenpraktijk is of komt, zodat geen onnodige verwijzingen plaatsvinden naar zwaardere zorg. Voor De Friesland is van belang dat de rechtmatigheid niet in het geding komt: zorgverzekeringsgeld mag niet besteed worden aan zorg die onder de Jeugdwet valt.

Voor de huisartsen is belangrijk dat de POH-GGZ voor jeugd een meerwaarde biedt en niet tot administratieve rompslomp en versnippering leidt. Voor de functionarissen zelf is een aantrekkelijk en helder profiel gewenst.

ROS Friesland faciliteert dit proces daar waar nodig is.

Contactpersonen: Erwin Brameijer (E. e.brameijer@rosfriesland.nl, T. 06-21862169) en Jenneke Netjes (E. j.netjes@rosfriesland.nl, T. 06-53508081)

Ga terug naar nieuwsoverzicht