Geslaagde nascholing SOLK /chronische pijn

21 februari 2017

Voor de vijfde keer organiseerden de vrijgevestigde GZ-psychologen in Friesland (Psyzorg Fryslân) met de Friese huisartsen hun tweejaarlijkse gezamenlijke nascholing. ROS Friesland ondersteunde hierbij.

Het onderwerp SOLK/chronische pijn lag, nog meer dan de vorige keren, op het snijvlak van disciplines en kon op veel belangstelling rekenen. Niet alleen huisartsen met hun POH’s-GGZ en psychologen, maar ook veel bedrijfsartsen en specialistisch verpleegkundigen van een ‘Pijnteam’ tekenden in.

Aftrap door Carine de Boer en Jolanda Reitsma

  • Carine de Boer gaf een boeiende inleiding met de laatste inzichten over dit onderwerp. Carina is kaderhuisarts GGZ en bezig met promotieonderzoek op het gebied van SOLK.
  • Jolanda Reitsma ging tijdens haar lezing vooral in op het belang van een multidisciplinaire aanpak van patiënten met SOLK en chronische pijn. Jolanda is GZ-psycholoog en werkt binnen Transcare samen met huisartsen en fysiotherapeuten.

In de workshops die volgden, kon men kiezen uit:

  • behandeling met hartcoherentie
  • arbeidsgerelateerde problematiek en SOLK
  • oefenen in communicatie met een lastige SOLK patiënt
  • behandeling met EMDR
  • behandeling met ACT
  • Transcare in de praktijk

Veel uitwisseling en interactie
Het was een zeer geslaagde nascholing met een gemiddelde waardering van een 8. In de wandelgangen en tijdens het eten werden onderling veel ervaringen uitgewisseld en dilemma’s besproken. De verschillende disciplines hadden een goede interactie en vulden elkaar goed aan, dit had duidelijk meerwaarde.

De belangrijkste boodschap die men van deze scholing meenam, was het versterken van de onderlinge samenwerking tussen huisartsen, POH-GGZ, psychologen, fysiotherapeuten enpsychomotore therapeuten in de eerste lijn.

Ruim een derde van de deelnemers heeft belangstelling voor verdieping of een vervolg op één van de onderwerpen. De voorbereidingscommissie gaat hier dan ook graag mee aan de slag!

 

 

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht