E-healthweek 2017

19 januari 2017

Hoe maak je zinvol gebruik van de technologische mogelijkheden, of je nu zorg ontvangt of verleent? In de week van 21 t/m 27 januari organiseren het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ECP / Platform voor de InformatieSamenleving de e-healthweek. Het streven is om zoveel mogelijk mensen met e-health in contact te brengen en hen de mogelijkheden te laten ervaren.

Digitale toepassingen in de zorg
E-health is het gebruik vanICT-technologie om de gezondheid te verbeteren of de zorg te ondersteunen. E-health-toepassingen kunnen helpen bij voorlichting over gezond leven, preventie van ziekten en het monitoren van de gezondheid. Tevens biedt E-health diverse mogelijkheden als hulpmiddel in de zorg en verzorging. Denk bijvoorbeeld aan health- en zorg-apps, medicatiebegeleiding op afstand, beeldbellen of een e-consult tussen patiënt en zorgverlener. E-health kan ook ingezet worden bij zorgprocessen en administratieve zaken, zoals het online plannen van afspraken.

E-health is een middel om de zorg dichterbij, klantvriendelijker en efficiënter te organiseren, waardoor de kwaliteit van zorg verbetert. En E-health helpt mensen om regie te nemen over hun gezondheid. Hierbij gaat het niet alleen om leefstijl en preventie. Er zullen steeds meer mogelijkheden ontstaan om aan zelfdiagnostiek en zelfbehandeling te doen, met toepassingen zoals slimme contactlenzen en chipmedicatie (RVZ, 2015).

Op waarde schatten
De ontwikkelingen op het terrein van E-health gaan snel. Naast de vele mogelijkheden van E-health bestaan er ook vragen, twijfels of schaduwzijden, zoals: Zijn deze technieken wel toegankelijk voor iedereen? Hoe zit het met de privacy of met misbruik van gegevens? Zijn al die nieuwe technieken betrouwbaar? Kan het bijdragen aan medicalisering? Niet op al deze vragen zijn altijd antwoorden beschikbaar. Wel zal de komende jaren het landschap van de gezondheidszorg mede door de opkomst van E-health veranderen. Zorg zal steeds meer tijd- en plaats-onafhankelijk worden. De relatie tussen patiënt en zorgverlener zal gaan veranderen (RVZ, 2015). Laten we met elkaar de ontwikkelingen nauwgezet volgen en de goede discussie voeren over de waarde ervan en kijken waar, wanneer en hoe we E-health kunnen inzetten voor positieve gezondheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.

Heeft u vragen over E-health binnen uw praktijk dan kunt u contact opnemen met ROS Friesland met Mona van de Steeg info@rosfriesland.nl of Erwin Brameijer e.brameijer@rosfriesland.nl.

Meer informatie:

Ga terug naar nieuwsoverzicht