Friese huisartsenkring adviseert de Helder-app

2 april 2020

De Friese huisartsen hebben van hun huisartsenkring een nieuwsflits ontvangen over passende zorg in tijden van Covid-19. Eén van de thema’s daarin is het belang van digitale inzage in het dossier van de thuiszorg, juist nu. Dat kan voor zo’n driekwart van de Friese thuiszorgcliënten met één app: de Helder-app. Hieronder nemen we het desbetreffende gedeelte over de Helder-app integraal over.

Ondanks dat we uit voorzorg zo min mogelijk visites rijden, willen we toch graag op de hoogte blijven en in contact blijven met onze ouderen. Een goede samenwerking en communicatie met de thuiszorgmedewerkers is daarom cruciaal, juist in deze tijd.

Het overgrote deel van de thuiszorgorganisaties in Friesland werkt met een digitaal dossier. Een groot aantal organisaties werkt met Nedap en biedt de huisartsenpraktijken de mogelijkheid tot digitale inzage in het dossier van de thuiszorg middels de Helder-app.

Inmiddels wordt hiermee door een aantal praktijken naar tevredenheid gewerkt en vanuit deze praktijken wordt aangegeven dat het gebruik van de Helder-app juist in deze tijd zeker van toegevoegde waarde is.

  • U kunt in de rapportage zien welke medewerker betrokken is bij de patiënt en terug lezen hoe het met de patiënt gaat. Goed om te kunnen monitoren in deze tijd van weinig contact en angst voor het virus, juist bij de kwetsbaren. Handig om voorafgaand aan telefonisch contact vooraf even in dossier te kunnen kijken hoe het gaat en waar eventuele zorgen of klachten liggen. Ook meetwaarden zoals glucose, bloeddruk of temperatuur zijn inzichtelijk in de app.
  • De app biedt de mogelijkheid om vanuit de huisartsenpraktijk het beleid in het dossier van de thuiszorg te noteren, zodat dit beschikbaar is voor het hele thuiszorgteam dat bij de patiënt betrokken is. Ook is het mogelijk om ACP afspraken of palliatief beleid in het dossier te noteren. Duidelijke communicatie en instructies zullen helpen om de zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
  • De app is een eenzijdig communicatie kanaal: u kunt het dossier lezen en er iets in noteren, maar u krijgt geen berichten binnen de app. Wanneer de thuiszorgmedewerker met u wil overleggen, vindt dit nog steeds telefonisch plaats.

In de onderstaande tabel kunt u zien welke thuiszorgorganisaties op dit moment of op korte termijn werken met de Helder app.

Thuiszorg Zuidwest Friesland Werkt volledig met Helder-app
Kwadrantgroep/De Friese Woude Werkt volledig met de Helder-app
Thuiszorg Het Friese Land Doel: vanaf 20 april (patiëntendossiers in de gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke en Harlingen)
Hof en Hiem Pilot in Lemmer en St Nyk, bij uitbreiding worden de betrokken huisartsen rechtstreeks benaderd
Liante Operationeel per 4 april

Om de data van de patiënt te beschermen is Helder zeer goed beveiligd, onder andere door middel van een koppeling aan uw DidiD en AGB-code. Voordat u de app in gebruik kunt nemen moet u daarom eerst een aantal stappen doorlopen. De stappen staan duidelijk uitgelegd in deze handleiding. Mocht het daarmee toch niet lukken, dan kan er ook hulp gezocht worden bij Nedap (softwareleverancier) telefoon: 0544-471683 of E-mailadres: support@helder.health.

Nadat u zelf de app hebt geïnstalleerd, kunt u vervolgens uw POH/praktijkverpleegkundige/VS aanmelden.

In goed overleg met de bovengenoemde thuiszorgorganisaties brengen wij deze mogelijkheid van digitale communicatie bij u onder de aandacht. Wij denken dat het voor u de moeite loont hier toch deze week tijd in te investeren zodat wanneer de drukte gaat toenemen op de praktijken, u op een gemakkelijke manier kunt communiceren richting uw thuiszorg organisatie.

Bron:
LHV-Huisartsenkring Friesland
038 – 46 01 251  |  E huisartsenkringfriesland@lhv.nl  |  W friesland.lhv.nl

Ga terug naar nieuwsoverzicht