Centering Pregnancy; de innovatie in geboorteland

11 april 2017

 

Wat is Centering Pregnancy?
Centering Pregnancy is een relatief nieuwe  vorm van prenatale zorg. In deze nieuwe vorm worden zwangeren in groepen begeleid door de verloskundigen.

Zwangere vrouwen die door middel van Centering Pregnancy worden begeleid, boeken betere gezondheidsresultaten dan vergelijkbare zwangeren die individuele zorg van een verloskundige krijgen. Zo hebben vrouwen die hun eerste kind krijgen en groepszorg volgen beduidend minder vaak pijnmedicatie nodig dan vrouwen met individuele begeleiding; 38 tegen 48 procent. Ook gebruiken zij minder keren medicijnen om de weeën te stimuleren, namelijk 38 versus 46 procent. Verder starten vrouwen na groepszorg vaker met borstvoeding; 90 tegen 83 procent. Vrouwen die al één of meerdere kinderen hebben en groepszorg volgen, worden minder doorverwezen naar de gynaecoloog (49 versus 60 procent). Zij bevallen minder vaak in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog (37 tegen 56 procent) en zij bevallen meer thuis (33 tegen 24 procent).
Dit blijkt uit een onderzoek van TNO (organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen naar de implementatie van Centering Pregnancy (CP) in Nederland tussen 2012 en 2015. TNO volgde in dezelfde verloskundigenpraktijken 597 vrouwen die groepszorg kregen en 1610 vrouwen met individuele zorg.

 

Centering Pregnancy in Friesland:

Tryntsje Haga en Catrien Schuurman in gesprek met verloskundigen Eke van der Molen en Janke de Vries
Ook de verloskundigen van de verloskundigenpraktijken in Kollum en Dokkum hebben de positieve effecten van Centering Pregnancy ervaren. “We hoorden enthousiaste verhalen van de collega’s uit Sneek over CP. Toen de training CP hier in de buurt gegeven werd, besloten we ons in te schrijven” vertelt Eke van der Molen, van Verloskundigen Centrum Jane in Kollum.  Inmiddels zijn beide praktijken nu ongeveer een jaar bezig met de groepsconsulten en zijn ze ontzettend enthousiast over de methodiek. “Vrouwen zijn bewuster bezig met hun zwangerschap. Ze moeten zelf hun gezondheid monitoren, zoals het gewicht en de bloeddruk. Ze worden uitgedaagd om vooral zelf na te denken over hun gezondheid en gaan er daardoor ook bewuster mee om.” ervaart Janke de Vries van Verloskundigenpraktijk Dokkum tijdens haar CP bijeenkomsten.  Zo wordt er tijdens de bijeenkomsten ook gesproken over voeding en leefstijl. Eke vertelt enthousiast “Deelnemers regelen om de beurt een gezonde snack. Soms wordt hier hard werk voor verricht. Een gezonde taart bijvoorbeeld. Zonder geraffineerde suikers en glutenvrij, maar dan wel met slagroom!”

Positieve effecten
Naast de positieve effecten van Centering Pregnancy op de zwangeren, levert de andere manier van werken ook de verloskundigen veel op. Zowel de verloskundigen van de praktijk in Kollum als in Dokkum vinden het veel leuker om de zwangere op deze manier te begeleiden dan via het spreekuur één op één. Eke: “Je haalt er zelf energie uit, want de zwangeren hebben er echt wat aan en je ziet het resultaat nu ook veel beter. Daarnaast leer je de mensen beter kennen. Doordat je jezelf als verloskundige nu ook veel meer bloot geeft ontstaat er een hechtere band”. Dit geldt ook voor de zwangere.Door de groepsconsulten ontstaat er een hechte groep, deelnemers ervaren veel steun van elkaar. “Bijna alle groepen maken een groepsapp aan en houden vaak ook na de bevalling nog onderling contact.”

Verschil met individueel consult
Werken met Centering Pregnancy verschilt op meerdere vlakken van de traditionele prenatale zorg. De Centering Pregnancy groepsbijeenkomsten duren twee uur, een individueel consult slechts 15 minuten. Iedere zwangere krijgt dus 17 uur extra zorg gedurende de hele zwangerschap. Er komen veel meer onderwerpen ter sprake dan in de één op één controles. Ook dragen de zwangeren zelf onderwerpen aan waar ze het over willen hebben. Daarnaast kan een ieder haar eigen deskundigheid inbrengen, zo leren de deelnemers heel veel van elkaar. “Uit de enquêtes blijkt dat er voor een zwangere die op de één op één controle komt te weinig tijd besteed wordt aan de voorbereiding op het ouderschap. Dit komt bij gewone controles niet aan de orde, bij CP wordt hier wel uitgebreid bij stilgestaan.”

Centering Pregnancy in iedere praktijk mogelijk
Ook in kleinere praktijken is het goed mogelijk om met CP te starten, eventueel samen met een andere praktijk. “Eerst hebben we nog wel getwijfeld of ons praktijk niet te klein zou zijn, maar inmiddels start er om de 6 weken een groep van gemiddeld 8-10 zwangeren” vertelt Eke. “Iedere zwangere kan deelnemen. Ook vrouwen die in de tweede lijn onder controle zijn. Ongeveer 30-40% van de zwangeren in de praktijk kiest tot nu toe voor de groepsbegeleiding. “Soms geven zwangeren aan dat ze twijfelen om deel te nemen, omdat ze bijvoorbeeld geen ‘groepsmens’ zijn, maar meestal zijn ze heel erg enthousiast als ze eenmaal deelnemen.” Deelnemers vinden de groepsbijeenkomsten leuk en leerzaam, ze krijgen zichtbaar meer zelfvertrouwen en gaan hierdoor veel sterker de bevalling in.

Investering gemeenten 
De DDFK gemeenten en gemeente Achtkarspelen leveren in het kader van de GIDS-gelden (Gezond In De Buurt) een financiële bijdrage per zwangere. “We vinden het heel fijn dat de gemeenten dit initiatief steunen!” Er is nog geen tarief voor CP van de zorgverzekeraar. “Dit is jammer, omdat het in de praktijk echt gezondheidswinst oplevert. De investering wordt dubbel en dwars terugverdiend.” aldus Janke.

Rol ROS Friesland
ROS Friesland stimuleert innovatie in de geboortezorg en organiseert daarom Centering Pregnancy trainingen en intervisiebijeenkomsten in Friesland. Daarnaast ondersteunen we onderlinge samenwerking in het kader van CP, ook met gemeenten en JGZ.

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht