CarniFit studie: Carnitine voor fitte ouderen

20 juli 2015

In oktober 2015 zal er een grootschalige interventiestudie van start gaan in de gemeente Leeuwarden naar het effect van het voedingssupplement carnitine op de fysieke gesteldheid bij 75-plussers. De CarniFit studie is een samenwerking tussen Medisch Centrum Leeuwarden, Hogeschool VHL, Wageningen Universiteit, Sigma Tau en University Campus Fryslân.

Uit onderzoek is gebleken dat ouderen minder carnitine in hun spieren hebben. Carnitine is een stofje dat ervoor zorgt dat de vetzuren getransporteerd worden naar de mitochondriën, de energiefabriekjes van de cel. Er zijn aanwijzingen dat de verlaagde carnitine status van ouderen leidt tot verminderd functioneren en kwetsbaarheid (‘frailty syndrome’). De CarniFit studie heeft tot doel te onderzoeken of we de hoeveelheid carnitine in de spieren kunnen herstellen met carnitine supplementen, en of dit dan ook de fysieke gesteldheid van ouderen verbetert.

Als zorgverlener is er een grote kans dat u in contact komt met 75-plussers die woonachtig zijn in de gemeente Leeuwarden. de vraag aan u is daarom of u dit onderzoek bij deze doelgroep onder de aandacht wilt brengen. Dit kan bijvoorbeeld door uw patiënten mondeling te attenderen op dit onderzoek of door middel van het aanbieden van flyers. Mocht u nog meer vragen hebben of heeft u interesse in flyers, dan kunt u contact opnemen met promovendus Marjanne van der Hoek (marjanne.vanderhoek@wur.nl, tel: 058 284 62 18). Klik hier voor  een informatiebrochure  waarin de studie in meer detail wordt toegelicht.

Ga terug naar nieuwsoverzicht