Aanpassingen regels basis basis-GGZ

8 juli 2015
  • Vanaf 2016 hoeven patiënten die de zorg zelf betalen, geen verwijsbrief meer te hebben van de huisarts. Verwijzing blijft waarschijnlijk wel een voorwaarde voor vergoeding door verzekeraars. Dit hangt af van de polisvoorwaarden van een verzekeraar. 
  • In de basis-GGZ bestond de mogelijkheid al voor de patiënt om een behandeling vroegtijdig te beëindigen. Dat is nu ook vanuit de behandelaar mogelijk. Per 2016 wordt de huidige afsluitreden ‘Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van de patiënt’  veranderd in ‘Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van de patiënt en/of behandelaar’.
  • Er zijn enkele registratie-eisen geschrapt omdat ze kunnen worden afgeleid uit andere gegevens. Dat betreft de behandelcomponenten en de totale directe en indirecte tijd per behandelaar. 
  • De tarieven voor 2016 zijn ca 1% lager dan voor 2015.  M.i.v. 1 januari 2017 vindt een tariefherijking plaats.

Zie NZa-bericht

Ga terug naar nieuwsoverzicht