JOGG

Verbinding van preventie en zorg is een terrein waar veel aandacht voor is. Dit gebeurt ook op het gebied van preventie van overgewicht bij kinderen en jongeren. Dit is een van de pijlers binnen Jongeren op gezond gewicht (JOGG). In Friesland zijn 11 JOGG gemeenten, waar ROS Friesland ondersteunt bij de verbinding preventie en zorg. Alle JOGG gemeenten werken aan de ketenaanpak overgewicht bij kinderen, hierbinnen is uiteraard ook een belangrijke rol voor de eerstelijnszorg. Ook provinciaal wordt er samengewerkt binnen het platform Nuchter Over Gewicht (voor alle Friese gemeenten). ROS Friesland houdt zich hier onder andere bezig met de financiering van de ketenaanpak overgewicht bij kinderen.