Symposium Geboortezorg ‘Van idee naar actie!’

Datum: 02 november 2018
Tijd: 09:30 - 15:30 uur
Locatie: Van der Valk Hotel
Adres: Lavendelheide 4, Drachten
Spreker(s): zie programma
Doelgroep: verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, huisartsen, kinderartsen, JGZ-verpleegkundigen, JGZ-artsen, studenten AVAG
Organisatie: ROS Friesland, ELANN, ProScoop, AVAG en Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN)

Aanvullende informatie

De inschrijving sluit op: 26 oktober 2018
Kosten: € 75,00
Inschrijven

ROS Friesland, ELANN, ProScoop en de AVAG, organiseren samen met het  Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN) het symposium ’Van Idee naar Actie!’. Met ‘actie’ wordt bedoeld dat de zorgverleners aan de slag kunnen met de opgedane kennis tijdens het symposium met als doel om de kans op een gezonde zwangerschap en een veilige kraamperiode met een goede start voor moeder en kind te vergroten. De organisatie heeft een breed programma samengesteld, waarin diverse thema’s rondom geboortezorg van verschillende kanten belicht worden. Uiteraard wordt u ook geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolg van het Consortium. En er is gelegenheid om te netwerken en uw vakgenoten te ontmoeten.

Wij verwelkomen u graag op vrijdag 2 november 2018 bij het Van Der Valk Hotel in Drachten.

Let op: in tegenstelling tot voorgaande jaren vindt het symposium dit jaar plaats in Drachten!!


                   


Programma

09.30 uur
Ontvangst met koffie/thee

10.00 uur
Opening
door dagvoorzitter mw. M. (Mireille) Post, klinisch verloskundige in ziekenhuis Tjongerschans te Heerenveen

10.25 uur
Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN)
door dhr. prof.dr. J.J.H.M. (Jan Jaap) Erwich, hoogleraar Obstetrie UMCG en voorzitter van de stuurgroep van het Consortium

Terugblik op 2018 met het perspectief voor vervolg vanaf 2019.

11.00 uur
Pauze

11.25 uur
Een goed begin is het halve werk
door mw. prof.dr. T.J. (Tessa) Roseboom, hoogleraar Vroege Ontwikkeling en Gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam, ze is verbonden aan het Amsterdam UMC

Tijdens de eerste 1000 dagen van het leven – vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag – vindt een fenomenale ontwikkeling plaats en wordt letterlijk het fundament voor de toekomst gelegd. Vanuit verschillende vakgebieden is duidelijk dat investeren in een goede start de slimste investering is die we kunnen doen.

12.25 uur
Lunch

13.15 uur
Workshopronde 1

14.15 uur
Wisselmoment

14.25 uur
Workshopronde 2

15.30 uur
Afsluiting (tot 16.30 uur) in foyer met drankje


Workshops

Er worden vijf workshops aangeboden, met uiteenlopende onderwerpen. U kiest bij aanmelding drie workshops en neemt deel aan twee.

 

Workshop 1   Hoe verbeter je de dataregistratie in je VSV?
door mw. dr. R.S. (Rosalinde) van der Veen-Snijders, onderzoeker AMC

Welke stappen zijn nodig om de zorggegevens zo volledig en betrouwbaar mogelijk in Perined te krijgen? Tijdens deze workshop werken we aan knelpunten in de gegevensregistratie binnen VSV’s. Aan de deelnemende VSV’s vragen we om, uiterlijk een week voor het symposium, door te geven op welke punten de registratie van zwangerschap- en geboortegegevens in Perined onvolledig of onjuist lijkt. Tijdens de workshop wordt per VSV onderzocht waar de discrepanties vandaan komen. Daarnaast ontvangen de deelnemers tips en tricks om de registratie zo volledig en betrouwbaar mogelijk te krijgen. Een belangrijke vereiste voor deelname is dat het VSV gebruik maakt van Perined-Insight op VSV-niveau.

 

Workshop 2   Ontdek je succesfactoren (voor een geslaagde interventie)!
door mw. dr. C. (Catja) Warmelink & mw. drs. R. (Relinde) van der Stouwe (Midwifery Science Noord-Nederland en Academie Verloskunde Amsterdam-Groningen)

Allereerst vertellen we over het nieuwe project ‘Zorg voor zwangeren in kwetsbare situaties’. In dit project worden d.m.v. interviews met onder meer de VSV’s bestaande zorginterventies in Noord-Nederland in kaart gebracht én de bijbehorende belemmerende en bevorderende factoren om de interventies te laten slagen.

Na deze introductie gaan deelnemers door middel van ‘waarderend onderzoek’ in tweetallen vertellen over eigen zorginterventies. Wat waren succesfactoren om een interventie te laten slagen? In de grote groep wordt daarna gekeken welke factoren van belang zijn geweest om ‘van idee naar een geslaagde interventie’ te komen en wat we daarvan kunnen leren om de zorg voor zwangeren verder te verbeteren.

 

Workshop 3   Moederraad: moeders denken mee!
door mw. C. (Cynthia) van Stiphout, voorzitter Moederraad Geboortehart, Westfriesland

Cliëntparticipatie in de geboortezorg is erg actueel. Maar hoe geef je dat nu vorm? En hoe helpt het je eigenlijk als zorgprofessional? In de workshop wordt ingegaan op vragen als: Hoe start je een moederraad? Waar begin je? Wanneer vraag je moeders? Hoe benader je moeders? Wat vraag je van de moeders? Laat u meenemen in het proces van de start, de doorontwikkeling en de activiteiten van de Moederraad in Westfriesland. Wat zijn succes-en faalfactoren geweest? Wat heeft de Moederraad tot nu toe opgeleverd voor de moeders én de zorgverleners?

 

Workshop 4   Together we’ll quit smoking!
door mw. dr. L.L. (Lilian) Peters, onderzoeker Midwifery Science, mw. F. (Famke) ten Brinke, projectleider Mens en Maatschappij & 2 ervaringsdeskundigen van het project Sterk uit Armoede

Binnenkort gaat het rookpreventieproject ‘Together we’ll quit smoking!’ van start met als doel het verminderen van het aantal zwangeren en pas bevallen moeders dat rookt. De focus ligt op vrouwen met een lage sociaal-economische status (SES). 22% Van de zwangeren uit deze groep rookt dagelijks. Van alle a.s. moeders die stoppen met roken, rookt 43% binnen een jaar na de bevalling weer. In het project wordt gewerkt aan het verbeteren van de implementatie van de Trimbosrichtlijn voor stoppen met roken tijdens en na de zwangerschap, zodat ondersteuning bij het stoppen met roken vanuit de VSV’s beter aansluit bij de dagelijkse praktijk.

In de workshop vertellen twee ervaringsdeskundigen van ‘Sterk uit Armoede’ over hun leef- en beleefwereld en de invloed hiervan op hun coping mechanismen en patronen aangaande hun levensstijl. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek om deze mechanismen en patronen beter te begrijpen.

 

Workshop 5   Centralisatie van geboortezorg
door mw. Z.M. (Marjon) Riksen, gynaecoloog ziekenhuis Refaja, Treant Zorggroep

In Delfzijl en Dokkum en nu ook in het werkgebied van Treant (Stadskanaal en Hoogeveen) gaan verlosafdelingen dicht. Ook elders in het land zien we deze ontwikkeling. Dit vraagt om herinrichting van het geboortezorglandschap. In de workshop gaan we in op verschillende vragen. Is het probleem en de bijbehorende oplossingen één van de ziekenhuizen zelf of van de regio? Welke goede voorbeelden kennen we, elders in het land, die navolging verdienen? Zijn de vaak aangehaalde voorbeelden uit het buitenland ook toepasbaar in Nederland? Wat kan het consortium ons hierin bieden voor hulp?

In de workshop zullen we in gesprek gaan over de gevolgen van centralisatie van geboortezorg.


Accreditatie

4 uur is aangevraagd c.q. toegekend door KNOV, NVOG, NVK, V&VN en ABC (cluster 1)
Belangrijk: vult u bij aanmelden het registratienummer van de voor u betreffende (bovengenoemde) organisatie in.


Informatie


Financiën

Betaling gaat via iDeal.InschrijfformulierAanvullende vragen

Aanvullende informatie

De inschrijving sluit op: 26 oktober 2018
Kosten: € 75,00
Lianne van Mourik
Secretariaat Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân
Neem contact op