Noordoost Friesland

Noordoost Friesland bestaat uit de gemeenten Noardeast-Fryslân (voorheen Ferweradiel, Dongeradeel en Kollumerland), Ameland, Schiermonnikoog, Dantumadiel,  en Tytsjerkstradiel. Onze adviseur Jildou de Jong heeft dit gedeelte van Friesland als haar werkgebied.

Inzicht in zorgvraag- en aanbod
Wilt u meer weten informatie over dit werkgebied? Cijfers van de demografie, zorgvraag en het zorgaanbod zijn opgenomen in de ROS-Wijkscan. Met dit instrument bieden we u een uitgebreide analyse op maat. Kijk voor de zorgverleners in uw regio op de sociale kaart.

Organisatie van de (eerstelijns)zorg
We kennen het zorgveld, zijn op vraag betrokken bij procesbegeleiding. We leggen verbindingen en brengen waar mogelijk de dialoog op gang. Dat alles doen we om een toekomstbestendig zorgaanbod in de regio te realiseren.