Werkgebied

Noord Oost Friesland

Bestaand uit de gemeenten Ferweradiel, Dongeradeel, Ameland, Schiermonnikoog, Dantumadiel, Kollumerland en Tytsjerkstradiel.

Zuid Oost Friesland

Bestaand uit Achtkarspelen, Smallingerland, Opsterland en Ooststellingwerf.

Zuid Friesland

Bestaand uit de gemeenten Heerenveen en Weststellingwerf.

Zuid West Friesland

Bestaand uit de gemeenten Súdwest-Frylân, Harlingen, Vlieland, Terschelling, Littenseradiel en De Friese Meren.

Noord West Friesland

Bestaand uit de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt, Leeuwarderadeel en Leeuwarden.
ROS Friesland Logo