Werkgebied

Noordoost Friesland

Bestaand uit de gemeenten Noardeast-Fryslân (voorheen Ferweradiel, Dongeradeel en Kollumerland), Ameland, Schiermonnikoog, Dantumadiel, en Tytsjerkstradiel.

Zuidoost Friesland

Bestaand uit de gemeenten Zuidoost Friesland bestaat uit Achtkarspelen, Smallingerland, Opsterland en Ooststellingwerf.

Zuid Friesland

Bestaand uit de gemeenten Heerenveen, Weststellingwerf en De Fryske Marren.

Zuidwest Friesland

Bestaand uit de gemeente Súdwest-Frylân.

Noordwest Friesland

Bestaand uit de gemeenten Waadhoeke (voorheen Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt) Leeuwarden, Harlingen, Vlieland en Terschelling.