Werkgebied

Noordoost Friesland

Bestaand uit de gemeenten Noardeast-Fryslân (voorheen Ferweradiel, Dongeradeel en Kollumerland), Ameland, Schiermonnikoog, Dantumadiel, en Tytsjerkstradiel.

Zuidoost Friesland

Bestaand uit de gemeenten Zuidoost Friesland bestaat uit Achtkarspelen, Smallingerland, Opsterland en Ooststellingwerf.

Zuid Friesland

Bestaand uit de gemeenten Heerenveen, Weststellingwerf en De Fryske Marren (overlap met Zuidwest).

Zuidwest Friesland

Bestaand uit de gemeenten Súdwest-Frylân en De Fryske Marren (overlap met Zuid).

Noordwest Friesland

Bestaand uit de gemeenten Waadhoeke (voorheen Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt) Leeuwarden, Harlingen, Vlieland en Terschelling.