Versterking organisatie(s) eerstelijnszorg

Als gevolg van de vergrijzing, de beweging naar passende zorg en omdat mensen langer thuis blijven wonen, zullen steeds meer mensen voor complexere zorgvragen een beroep doen op eerstelijnszorg. De eerstelijnszorg is grotendeels kleinschalig en monodisciplinair georganiseerd. Patiënten hebben daardoor ook vaak te maken met meerdere zorgaanbieders. De huidige structuur van de eerstelijnszorg betekent tegelijkertijd dat er veel op individuele zorgverleners aankomt en zij steeds minder met zorgverlening en steeds meer met randzaken bezig zijn.

Rol ROS Friesland

ROS Friesland werkt toe naar een georganiseerde eerstelijnszorg die blijvend beschikbaar en toegankelijk is voor iedereen. Wij dragen hierbij bij aan het realiseren van multidisciplinaire samenwerking in de wijk, lokaal en regionaal om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Wij kennen de organisatiegraad in ons werkgebied en kunnen zodoende partijen goed met elkaar verbinden.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met onze adviseur Iris of Julia.