Netwerken Palliatieve Zorg Friesland

In Friesland zijn vijf Netwerken Palliatieve Zorg. Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Het heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. De vijf Netwerken in Friesland worden begeleid door netwerkcoördinator Elzaline Schraa. Het is haar taak om de processen van netwerkontwikkeling en van zorgverbetering te ondersteunen.

Elk Netwerk wordt gekenmerkt door intensieve samenwerking en afstemming van alle aanbieders van palliatieve zorg in een bepaalde regio. Op die manier kan men elkaar aanvullen en wordt het mogelijk de overgang van patiënten van de ene naar de andere zorgplek te verbeteren.

Elzaline is te bereiken via mail: e.schraa@rosfriesland.nl.

Wilt u zien waar de netwerken in Nederland actief zijn, klikt u hier.