Platform wijkverpleegkundigen Friesland

ROS Friesland heeft samen met een aantal wijkverpleegkundigen van verschillende thuiszorgorganisaties het Platform Wijkverpleegkundigen Friesland opgericht. Doel van het platform is het professionaliseren van de beroepsgroep, het versterken van de positie van de wijkverpleegkundigen met als doel de kwaliteit van zorg te verhogen. De belangrijkste speerpunten van het platform zijn de belangen behartigen van de wijkverpleegkundigen in het maken van beleid, het delen van kennis en de mogelijkheden om kennis onderling uit te wisselen. Hiervoor worden bijvoorbeeld lezingen georganiseerd, is er een nieuwsbrief en kunnen externe partijen het platform gebruiken als gesprekspartner voor zorginhoudelijke onderwerpen. ROS Friesland heeft het proces om te komen tot een onafhankelijke vereniging begeleidt. Daarnaast ondersteunen we het platform bij het realiseren van haar speerpunten.

Het platform wijkverpleegkundigen Friesland is er voor alle wijkverpleegkundigen niveau 6 in de provincie Friesland. Meer informatie? Mail naar: info@platformwijkverpleegkundigen.frl