Samenwerking huisartsen en GGZ Friesland

…ten behoeve van ambulante zorg voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen.

In 2020 is aan ROS Friesland gevraagd ondersteuning te bieden bij het verbeteren en borgen van deze samenwerking. In 2021 wordt aan deze vraag een vervolg gegeven door het door ROS Friesland opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak waarin vastgesteld is op welke wijze deze samenwerking en afstemming in de praktijk gerealiseerd kan worden. De opdracht hiertoe is gegeven door de FHV. De basis voor dit plan van aanpak wordt gevormd door het IGJ-rapport, n.a.v. een aantal (toezicht)bezoeken in 2018 aan GGZ Friesland en ketenpartners, over de ambulante zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.
Het project heeft geresulteerd in deze bundeling.