GGZ

De wachttijden in de GGZ zijn te hoog. In Friesland is het probleem minder groot dan in andere provincies, echter het risico dat cliënten niet op tijd passende zorg krijgen is aanwezig. Uit onderzoek blijkt dat het versterken van de samenwerking tussen GGZ aanbieders en andere aanbieders uit het medische- en het sociale domein nodig is om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Onze focus als ROS Friesland ligt dan ook op het versterken van deze netwerkzorg.

Binnen de GGZ heeft in de afgelopen jaren een transitie plaatsgevonden. Veel zorg die voorheen in de GGZ instellingen plaatsvond is verschoven naar de thuissituatie van patiënten. Het spreekt voor zich dat dit forse consequenties heeft, ook voor de zorgverleners in de eerste lijn. Goede contacten met het sociaal domein zijn van groot belang. Samenwerking, informeren en afstemmen van de zorg aan patiënten met (chronische) psychiatrische problematiek is hierbij essentieel om er voor te zorgen dat er een goede keten van zorg voor deze patiëntengroep ontstaat.

Hieronder is te zien bij welke activiteiten wij betrokken zijn binnen de GGZ.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs Mathilde of Iris.