ROS Wijkscan: adviestrajecten met eerstelijnszorgverleners (groepen)

ROS wijkscan als startpunt
Een goede analyse van uw werkgebied is hét startpunt om effectief samen te werken aan samenhangende zorg. ROS Friesland faciliteert zorgvuldig geïntegreerde gebiedsanalyses. Analyses die u inzicht geven in de relevante data om effectief aan de slag te gaan met de veranderingen in de zorg in uw werkgebied. We maken inzichtelijk: demografische gegevens, gegevens over ziektebeelden en prognoses van zorgvraag- en aanbodgegevens. Hiervoor bundelen we kennis en ervaring van de regio met gegevens uit landelijke, regionale en lokale bronnen. Het instrument wat wij gebruiken is de ROS-wijkscan.

Vervolg van het proces
Het uitvoeren van plannen of het implementeren van nieuwe werkwijzen is vaak een ingewikkeld proces. Er spelen diverse, soms tegenstrijdige, belangen. ROS Friesland biedt procesbegeleiding, de implementatie of de evaluatie voor het realiseren van  een nieuwe manier van werken in uw organisatie. Voorbeelden zijn de geriatrische netwerken of een wijkaanpak.