Implementatie ACP

ACP houdt in dat de huisarts een gesprek met de patiënt en zijn naasten heeft over de wensen en behoeften in de laatste levensfase, in het geval dat een patiënt een slechte prognose of risicovol behandelperspectief heeft of krijgt. Het doel van ACP is het verbeteren van de kwaliteit van zorg bij het levenseinde, het leveren van zorg zoals de patiënt dat wenst en het voorkomen van onder- en overbehandeling. In het kader van het zorgpad kwetsbare ouderen en de prestatie integrale ouderenzorg is een groot deel van de huisartsen gestart met ACP. Het is de bedoeling dat ACP de komende jaren in iedere huisartsenpraktijk onderdeel wordt van de dagelijkse praktijkvoering. ROS Friesland stimuleert de implementatie van ACP door het delen van kennis en het bieden van handvatten door bijv. onderstaande animatie en het ontwikkelde ACP stappenplan. Daarnaast begeleiden we bij regionale projecten op het gebied van ACP, waarin het verbeteren van de samenwerking en het maken van concrete samenwerkingsafspraken centraal staan.