VSV Drachten: integrale geboortezorg de volgende stap

VSV (Verloskundig Samenwerkingsverband) Drachten en omstreken geeft vorm aan de vernieuwing van de geboortezorg. Dit gebeurt door samenwerking van verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgers, kinderartsen, obstetrisch verpleegkundigen en andere medewerkers van de verloskunde/kraamafdeling.

ROS Friesland adviseert en begeleidt het VSV Drachten op verschillende onderdelen. Het betreft planvorming met het VSV bestuur over implementatie van de Zorgstandaard integrale geboortezorg en daaruit voortvloeiende projectmatige activiteiten.

In een brede werkgroep met afvaardiging van verloskundigen, gynaecologen, kraamorganisaties, JGZ en het sociale domein wordt het zorgpad voor kwetsbare zwangeren ontwikkeld. ROS Friesland begeleidt deze groep. Na afronding wordt het zorgpad binnen het VSV geïmplementeerd.