Vitale Fries

‘Wij gaan er voor! Samen maken we van de gezonde keuze de makkelijke keuze!’

In 2016 hebben vijftien partijen, waaronder ROS Friesland, zich verbonden aan de Vitaliteitsalliantie. De Alliantie heeft de ambitie uitgesproken, gezamenlijk een beweging op gang te brengen die zorgt dat de Friese burger (on)bewust vitaler en gezonder gaat leven. Bij de Alliantie sluiten steeds meer partijen aan die deze beweging groter en sterker maken. Hoe meer partijen zich aansluiten des te groter het bereik, des te groter de bewustwording en des te vitaler en gezonder de Friese burger wordt.

De partners van de Vitaliteitsalliantie maken Friesland vitaler door:

  • Verbinden: We brengen partijen bij elkaar zodat organisaties en medewerkers elkaar kennen en kennis met elkaar delen.
  • Deuren openstellen: Een kijkje in de keuken bij andere organisaties levert vaak veel inspiratie op! Misschien maakt ‘de buurman’ al gebruik van de sta-bureaus die jij voor je organisatie wilt aanschaffen. Zij vertellen jou de aanpak en de voor- en nadelen. Misschien mag je zelfs wel een paar dagen proefdraaien.
  • Samenwerken: Als Friese organisaties werken we samen en trekken (meer) met elkaar op. Een aantal keer per jaar worden bijeenkomsten georganiseerd. Hier wordt o.a. kennis gedeeld over het toepassen van vitaliteit in de organisatie. Elk jaar staat een thema centraal: in 2017 bewegen, in 2018 voeding en in 2019 mentale veerkracht. We focussen ons dit jaar dan ook op het thema bewegen.

Meer informatie over de Vitaliteitsalliantie en het manifest zijn hier te vinden op.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met onze adviseur.