Raad van Toezicht – Raad van Advies

Het toezichthoudende orgaan van onze stichting is de Raad van Toezicht. Dit orgaan heeft in de besturing van de rechtspersoon de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de rechtspersoon zoals die door het bestuur wordt verwerkelijkt.

Samenstelling Raad van Toezicht
A. Kootstra, voorzitter
S. de Graaf
E. Moesker

De Raad van Advies kan de directeur/bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren. De raad bestaat uit zorgverleners uit de eerstelijn met een onafhankelijke voorzitter.

Samenstelling van de Raad van Advies
L. Buwalda, voorzitter
M. Drenth
E. J. den Drijver
E. Leenman
J. Reitsma-Lutjes
G.J.T. Venema-v.d. Velden
M. de Boois
P. de Roos