Zorg voor jeugd

Goede zorg voor jeugd is heel belangrijk, zodat grotere zorgproblemen in de toekomst voorkomen kunnen worden. De jeugdzorg is erg omvangrijk. Zowel somatische als psychische zorg komen samen in dit domein.

ROS Friesland verbindt partijen met elkaar, adviseert en begeleidt bij samenwerkingstrajecten in de zorg voor jeugd. POH-GGZ jeugd is een van de thema’s. Ook doet ROS Friesland onderzoek naar de effecten van nieuwe initiatieven. Samen werken we aan de kwaliteit van (eerstelijns)zorg voor jeugd tot 18 jaar in Friesland. Daarbij hanteren we de principes van populatiegerichte zorg.