GGZ

Psychische stoornissen zorgen voor veel ziektelast bij patiënten en zijn daarmee een belangrijk thema in de gezondheidszorg. ROS Friesland zet zich in voor een afgestemde, geïntegreerde GGZ dichtbij burgers.

Op een aantal plekken in Friesland is al gestructureerde afstemming tussen de huisartsenpraktijk, basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Doel is om de lokale populatie van integrale geestelijke gezondheidszorg te voorzien. Samenwerking van het sociale domein in deze GGZ-keten is de volgende stap. Dit sluit aan bij algemene ontwikkelingen in de gezondheidszorg: meer integrale populatiegerichte zorg.

E-health gebruik in de GGZ krijgt in de vorm van “blended care” steeds meer toepassing. Ook is de ontwikkeling van digitale platforms in opkomst. Door middel van deze platforms kunnen zorgverleners veilig digitaal communiceren. ROS Friesland kent de thematiek en biedt hierin advies en begeleiding.

Wij onderzoeken, ontwikkelen mee, hebben concrete tools (bijvoorbeeld voor consultatie of  POH GGZ) en stimuleren implementatie.