GGZ

Binnen de GGZ heeft in de afgelopen jaren een transitie plaatsgevonden. Veel zorg die voorheen in de GGZ instellingen plaatsvond is verschoven naar de thuissituatie van patiënten. Het spreekt voor zich dat dit forse consequenties heeft, ook voor de zorgverleners in de eerste lijn, met name de huisartsenpraktijken. Goede contacten met het sociaal domein zijn van groot belang. Samenwerking, informeren en afstemmen van de zorg aan patiënten met chronische psychiatrische problematiek is hierbij essentieel om er voor te zorgen dat er een goede keten van zorg voor deze chronische patiëntengroep ontstaat.