Projecten

Samen met professionals in de zorg werken wij aan zorgvernieuwing. Dit doen we in de vorm van projecten en programma’s. Wij bespreken met initiatiefnemers de verschillende wensen en belangen. Vervolgens stellen we heldere doelen op en komen we tot een concrete aanpak. Hierbij maken wij onder andere gebruik van de SCRUM methodiek of het Project Canvas model.

Projecten die wij begeleiden hebben een multidisciplinaire insteek en we nemen inwoners en patiënten als uitgangspunt. Daarbij richten we ons op populaties zoals ouderen of jeugd, of op inwoners van een bepaalde wijk, gemeente of regio.

Bij langdurig inzet op goede betaalbare zorg en verbetering van gezondheid, is een programmatische aanpak aan de orde. Binnen een programma beschrijven we een gezamenlijke ambitie met een aantal subdoelen. Onder de paraplu van het programma vinden relevante projecten, trajecten en netwerkactiviteiten plaats.

Wilt u aan de slag met samenwerking en zorgvernieuwing voor doelgroepen of inwoners van een bepaalde regio, neem dan contact op met onze adviseurs. Wij verkennen met u of een projectmatige of programmatische insteek hierbij past.