ROS Landelijk

ROS Friesland is als Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor Friesland onderdeel van een landelijk dekkend ROS-Netwerk.  Samen met collega ROS’en werken we aan vernieuwing in de zorg. Door onze kennis te bundelen en te delen hebben we meer innovatiekracht. De ROS’en voelen zich thuis in de turbulentie van de gezondheidszorg en zorgen door  uitwisseling van kennis en expertise voor nog meer daadkracht.

Thema’s waar wij op samenwerken zijn: wijk- en regiomanagement, substitutie, geïntegreerde gebiedsanalyses en zorgthema’s als ouderen, GGZ, jeugd en geboortezorg. De ROS’en zijn lid van InEen, de brancheorganisatie van de eerste lijn.

Daarnaast vormt ROS Friesland samen met andere ROS’en de Coöperatieve Basiszorg in de Buurt (CBB). Met deze coöperatie zetten meerdere ROS’en zich in voor goede regionale sturingsinformatie voor beleid, interventies, monitoring en evaluatie.

Meer over dit onderwerp