De organisatie ROS Friesland

Missie

‘Samenwerken aan goede en betaalbare zorg en gezondheid’

ROS Friesland begeleidt samenwerking en innovatie binnen de (eerstelijns)zorg en van de (eerstelijns)zorg met andere domeinen.

Visie
Door onze inzet willen wij vorm geven aan onderstaand toekomstbeeld:

Vanuit vernieuwd en toekomstbestendig vakmanschap werken zorgaanbieders en organisaties met elkaar samen in de wijk en regio. Er zijn aanspreekbare organisaties, die goed worden gefaciliteerd.  De zorg is samenhangend, afgestemd met patiënten en/of hun mantelzorgers, en passend voor de regio. Bewezen interventies worden toegepast, digitale mogelijkheden worden benut en de geboden kwaliteit is zichtbaar.

De patiënt/burger ervaart afgestemde zorg, kan in toenemende mate zelf gezondheidsproblemen oplossen, en ervaart goede toegang tot formele zorg als dat nodig is.

De belanghebbenden rond de zorg  (o.a. zorgverzekeraars, overheden) bieden vanuit een gezamenlijke drive en inzet ondersteuning aan deze ontwikkeling.

ROS Friesland wil een adviserende, verbindende en inspirerende schakel zijn die meehelpt om zaken anders en slimmer te organiseren. Dit betekent dat ROS Friesland, vanuit kennis en ervaring met de eerstelijnszorg, ook nadrukkelijk de  samenwerking met andere partners, lijnen en domeinen zoekt.

Werkwijze
Onze werkzaamheden beginnen altijd met een oriënterend intakegesprek. We nemen uw vraag door en kijken samen met u naar mogelijke oplossingsrichtingen en welke bijdrage wij daarin kunnen leveren. We doen een voorstel en op basis daarvan gaan we samen met u aan de slag.

Kosten
Voor eerstelijnszorgverleners kunnen onze diensten veelal gefinancierd worden vanuit publieke ondersteuningsgelden voor de eerstelijnszorg. Voor deze diensten brengen we geen kosten in rekening. Aan de inzet van ROS Friesland die buiten het doel van de ondersteuningsgelden valt, zijn wel kosten verbonden. We bespreken dit met u in het begin van het traject en brengen eventuele kosten inzichtelijk via een offerte. Het intakegesprek is altijd kosteloos, neem dus gerust contact met ons op.

RvT/ RvA
ROS Friesland is een stichting en heeft een Raad van Toezicht model. Tevens laten we ons bij ROS Friesland inspireren door een Raad van Advies.
Onze leden vindt u hier.

Compliment of klacht
Heeft u een compliment of een tip voor ons dan horen wij dat graag. U kunt ons mailen.

ROS Friesland hanteert een klachtenregeling. Deze is vastgesteld door het ROS-netwerk. Download hier de klachtenregeling.