Tryntsje Haga

Sinds april 2013 werk ik met veel plezier bij ROS Friesland. Binnen ROS Friesland heb ik de aandachtsgebieden ouderenzorg en palliatieve zorg. Ook voor deze specifieke gebieden geldt dat er nog veel winst te halen is door betere afstemming en samenwerking.

Ik houd me graag bezig met het bedenken van verbeteringen en vernieuwingen in de zorg, om dit vervolgens samen met de zorgverleners te realiseren. Daarnaast vind ik het leuk om kennis over te brengen en samen met professionals oplossingen te bedenken die buiten de bestaande kaders liggen.

ROS Friesland vindt het belangrijk om onderwijs en onderzoek te koppelen aan de dienstverlening. Eén dag in de week werk ik daarom voor het Talmalectoraat Wonen, welzijn en zorg van de NHL. Ik begeleid daar o.a. projecten en studenten die daarbinnen onderzoek doen.

Facebook

Twitter

LinkedIn

ROS Friesland Logo