Thea Swierstra

‘Goede samenwerking leidt tot grootse prestaties’

Preventie, leefstijl en zelfmanagement zijn zowel landelijk als regionaal ‘hot’ items. Gezonde burgers kunnen lonend zijn voor de samenleving als geheel. Goede afstemming tussen zorgverleners, gemeenten, sport- en beweegaanbieders is hierbij essentieel.

Hierbij zie ik een belangrijke rol voor mij weggelegd. Ik ken de thematiek én de regio en verbindt daarmee partijen slagvaardig met elkaar. Uit de praktijk blijkt dat het vaak moeilijk is om samenwerkingsinitiatieven op dit gebied te vertalen naar meetbare resultaten. Ik kan hierbij een belangrijke rol vervullen door advies te bieden over de mogelijkheden van bestaande financiering.

ROS Friesland Logo