Suzanne Bakker

‘Anderen geruisloos verder helpen’

Ruim vijf jaar ben ik in dienst van ROS Friesland. In deze tijd heb ik verschillende rollen mogen vervullen, zowel intern als extern. Dit heeft me een mooie inkijk in het veld om ons heen gegeven. Nu ben ik als projectmedewerker betrokken bij diverse projecten en actuele thema’s.
Ik ondersteun mijn collega’s bij verschillende projecten en ben betrokken bij de uitvoering ervan.
Hierdoor ben ik aanspreekpunt voor diverse partijen. Al deze aspecten maken mijn werk naast afwisselend en leerzaam ook erg leuk.

Ook organiseer ik vier maal per jaar intervisiebijeenkomsten voor KNMG SCEN Friesland en draag o.a. zorg voor het dienstrooster voor SCEN consulenten.

Door mijn brede ervaring in ook andere zorg gerelateerde organisaties heb ik goed in beeld wat er speelt in het Friese zorglandschap.

 

ROS Friesland Logo