Nynke Schouwenaars

‘Integratief, duurzaam en zorgvuldige communicatie’

Doorontwikkeling van de zorg voor de burger. Daarbij gebruik maken van technische innovatie. Bij nieuwe initiatieven betrokken zijn om andere zorgverleners te kunnen inspireren en informeren.

Als adviseur kijk ik vanuit een helikopterview naar veranderingen in de zorg. Vragen die vanuit verschillende thema’s op ons afkomen zijn: wat betekenen de ontwikkelingen voor de Friese zorgverleners? Hoe vertalen wij dit naar onze dienstverlening? Dat is dé uitdaging die ik, samen met mijn collega’s, oppak.

In mijn aanpak maak ik me hard voor een goede dataverzameling voor de start van elk samenwerkingstraject. Dataverzameling over een populatie of zorgthema vormt een eerste verkenning. Wanneer je data deelt binnen een samenwerkingsverband kom je tot een geïntegreerde analyse, dat een agenda voor het samenwerken bepaalt. De cyclus van informatie verzameling – prioritering – acties en evaluatie (en daarmee weer dataverzameling) gebruik je daarmee als middel (en niet als doel) voor het samenwerkingstraject.

ROS Friesland Logo