Mark de Roos

‘Pragmatisch, enthousiast, verbinder’

Als vader van 4 kinderen ben ik gewend aan de nodige actie thuis. In mijn vrije tijd doe ik aan survival runs om te voorkomen dat ik al te zachte kantoorhandjes krijg.

Vanuit mijn opleiding tot Medisch Informatiedeskundige ben ik generalistisch opgeleid met als doel een brugfunctie te kunnen invullen tussen de arts en de ICT’er. De afgelopen 20 jaar binnen een aantal organisaties ervaring opgedaan in ZorgICT, kwaliteit, marktonderzoek en consultancy. De afgelopen 8 jaar in een STZ ziekenhuis als leidinggevende werkzaam geweest in de zorglogistiek. Hierbij ook de functie van ketenzorgcoördinator ingevuld. Vanuit deze jaren heb ik een mooi netwerk opgebouwd in het Friese.

Het is makkelijker om een verhaal complex te maken dan om een verhaal eenvoudig te houden. Dit laatste is alleen mogelijk als je de materie beheerst. Waar nodig door complexe materie uiten te rafelen in hapklare brokken. Waar nodig door feiten en meningen van elkaar te scheiden.

Tijdens periodes van “alle hens aan dek” binnen de eigen organisatie is het extra lastig om ook momenten te nemen om de blik naar buiten te richten, om aandacht te hebben voor de langere termijn. Vanuit ROS Friesland wil ik me ervoor inzetten dat we hier gezamenlijk toe komen. Niet alleen met oog voor de kwaliteit en continuïteit van de Friese zorg, maar ook met oog voor de professional t.b.v. werkplezier en duurzame inzetbaarheid.