Hendriekje v/d Meer

‘Ruimte voor Innovatie’

Om de zorg goed, betaalbaar en uitvoerbaar te houden is ontwikkeling en innovatie nodig. Ik werk daar graag aan. Met als doel goede zorg voor de patiënten en meer ruimte voor het vakmanschap van de professional. Ik bedenk samen met gebruikers en professionals welke innovaties nodig en kansrijk zijn, ik zoek strategische samenwerkingspartners, ga in gesprek om de juiste voorwaarden te scheppen en inspireer mensen om in beweging te komen om de vernieuwing werkelijkheid te maken. Dit doe ik met veel enthousiasme, creativiteit en flexibiliteit .

Ik geloof in het vakmanschap en de passie van de professional. In de huidige zorgwereld wordt nog veel bepaald door regels, protocollen, registraties en bekostiging op inspanning. Dat kan anders. Ik zie kansen in het loslaten van de strakke regels; geef de professional de ruimte om vanuit vakmanschap goede zorg te leveren, om echt aandacht te kunnen hebben voor de patiënt. Verminder de regeldruk en de administratieve last, en ga uit van vertrouwen. Laat het “hokjesdenken” los en kijk naar de persoon en zijn leven. Dat zijn ingrediënten die bijdragen aan goede en duurzame zorg. In deze visie word ik geïnspireerd door ‘Verdraaide organisaties’ en ‘werken vanuit de bedoeling’.

Ik ben een teamspeler, een verbinder en een dwarsdenker: iemand die altijd met verrassende ideeën komt. Ik neem ervaring mee uit het sociaal domein (gehandicaptenzorg en gemeenten)  en kan dat verbinden met de eerstelijnszorg.

Met deze visie, ervaring en eigenschappen zet ik mij graag in voor de zorg en voor de mensen in Friesland.

ROS Friesland Logo