Catrien Schuurman

‘Betrokken, praktisch en resultaatgericht’

Ik heb veel ervaring in het begeleiden van samenwerkingsverbanden, voornamelijk binnen de eerstelijnszorg, maar ook van de eerstelijn met de tweede lijn of het sociaal domein. Ik verdiep mij in de vraag, bied structuur en begeleid het proces om zo samen resultaat te bereiken.

Uit ervaring weet ik dat in samenwerking de persoonlijke ‘match’ een belangrijke succesfactor is.

Vandaar dat ik veel aandacht besteed aan onderlinge verhoudingen. Mijn opdracht is geslaagd als mensen samen met elkaar, met plezier, een nieuwe uitdaging aangaan. Zorgaanbieders die hun organisatie, al dan niet gezamenlijk, willen ontwikkelen of verbeteren, kunnen goed bij mij terecht. Humor en pragmatisme kenmerken mij.

Coördinator Netwerken Palliatieve Zorg Friesland
Neem contact op
ROS Friesland Logo